ANASAYFA- MALZEME TEST MAKİNALARI

 

Sürünme veya gerilme-gevşeme davranışını belirleme yöntemi. Sürünme özelliklerini belirlemek için, malzeme uzun süre sabit çekmeye veyasabit sıcaklıktaki basma yüküne maruz bırakılır. Deformasyon belirli zaman aralıklarında kaydedilir ve sürünme – zaman diyagramı çizilir. Herhangi bir noktada eğrinin eğimi sürünme oranını verir. Eğer bir hata oluşursa, test son bulur ve kopma anı kaydedilir. Test süresi içinde numune kırılırsa, sürünme düzeltme ölçülebilir. Malzemenin gerilme gevşemesini tespit etmek için, numune belirtilen miktarda deforme edilir ve uzun süre sabit sıcaklığa maruz bırakmayla gerilmedeki azalma kaydedilir. Standart sürünme testi prosedürleri ASTM E-139, ASTM D-2990 ve D-2991 (plastikler) ve ASTM D-2294 (yapışkanlar) içinde ayrıntılandırılmıştır.

Raagen Sürünme Test Sistemleri farklı kapasitelerde ve sıcaklık aralıklarında, elektromekanik ya da servo hidrolik olarak üretilmektedir.

İstenilen sıcaklık aralıklarında ve hacimlerde fırınlar, test alanına monte edilmekte ve sürünme testleri kolaylıkla gerçekleştirilebilmektedir.

Raagen sürünme test makinaları fırınları, istenildiğinde çıkarilabilmekte ve standart başma çekme testleri de aynı makinada gerçekleştirilebilmektedir.

 

Türkiye'de ilk Elektromekanik Sürünme Test Makinası Raagen tarafından üretilmiştir.

 

Testleri yapılacak olan numunelerin cinsine ve şekline göre, yüksek sıcaklıklara dayanıklı test aparatları Raagen mühendisleri tarafından tasarlanıp üretilmektedir.

Creep test yazılımı ile standartlara uygun prosedür ve çıktılar kolay ve hassas bir şekilde sağlanabilmektedir.

 

ÜRÜN RESİMLERİ


Copyright 2015. RAAGEN Tüm Hakları Saklıdır.